Strokovno združenje za celostno psihosocialno pomoč

Storitve

Storitve

Storitve ki jih v strokovnem društu Aleana ponujamo...

 

Naše delo

Individualna obravnava

Vsak človek je v določenem trenutku življenja postavljen pred izziv, ki tako ali drugače zamaje njegov običajen vsakdanji ritem. Čustvene stiske, stres, težki življenjski dogodki in drugi različni problemi, s katerimi se soočamo, lahko vodijo v resne zdravstvene težave in duševne bolezni. Olajšanje stiske običajno prinese že iskren pogovor z zaupno osebo, topel stisk roke, moder nasvet ter razumevanje in podpora bližnjega.

Izziv medosebnih odnosov

Razumevajoči in sočutni odnosi so okolje, v katerem duhovno in osebnostno rastemo. Manjša nesoglasja in konflikti predstavljajo neizogibne delčke medosebnega prostora, ki pomembno prispevajo k osebnostni rasti posameznika in para oziroma družine kot celote. Nastajajo zaradi razlik, ki jih prinašajo posameznikovi osebnostni dejavniki, pogledi na svet, vrednotni sistem, način čustvovanja, vedenja in razmišljanja. Ti dejavniki v medosebni prostor vnašajo dinamiko, ki na individualnem in skupinskem nivoju poskrbi za nenehno spreminjanje, prilagajanje in učenje.

Skupinska obravnava

Človek se kot posameznik rodi v gnezdo socialnih odnosov. Odlikuje ga zmožnost socialnega učenja in izjemen potencial za razvoj komunikacije, ki skupaj s čustveno navezanostjo predstavlja most med skupnim in individualnim. Skupinska obravnava posamezniku ponuja možnost deljenja in slišanja izkušenj, ki so podobne ali enake njegovim. Na ta način svoje težave, bolečino in trpljenje lažje normalizira, razvija občutek sprejetosti in varnosti ter tako s pomočjo skupine ustvari prostor znotraj katerega lahko razreši individualne vsebine, zaradi katerih je prišel na obravnavo.

Seminarji in tematske delavnice

Z izvajanjem seminarjev in tematskih delavnic Strokovno združenje Aleana uresničuje cilje in svoj osnovni namen. S ponujenimi vsebinami se prilagaja trenutno izkazanim potrebam v ožji in širši javnosti. Organizirane delavnice so podpora članom, ki koristijo ostale storitve združenja, hkrati pa želimo z njimi doseči tudi tudi širšo zainteresirano javnost.