Strokovno združenje za celostno psihosocialno pomoč

O Aleani

O Aleani

Nekaj besed o našem strokovnem združenju.

 

Strokovno združenje Aleana

Strokovno združenje Aleana je organizacija, katere namen je izvajanje različnih programov pomoči, samopomoči, svetovanja in delavnic za spodbujanje avtonomije, uresničevanje osebnostnih potencialov, čustveno opismenjevanje, razvijanje empatije ter osveščanje o zdravem načinu življenja. Strokovnjaki združenja pri svojem delu uporabljamo znanja, izkušnje, metode in tehnike iz področja psihologije, psihoterapije, socialnega dela, alternativne medicine in drugih sorodnih pristopov. Glavno vodilo pri strokovnem delu je prepričanje o aktualnem obstoju notranjih virov moči posameznika, ki mu jih pomagamo ozavestiti in razvijati do te mere, da se posameznik lahko samoaktualizira na želenih življenjskih področjih.

Pri našem delu dajemo največji poudarek razvijanju čustvene pismenosti. V današnjem visoko tehnološko razvitem svetu, kjer primanjkuje pristne medosebne komunikacije in poveličujemo znanstveno razmišljanje ter pomembnost razuma, želimo v ospredje postaviti pomembnost čustev. Verjamemo, da se odločitve najbolje sprejemajo, kadar razum in čustva v procesu odločanja nastopata kot partnerja: čustva so kot strani neba, razum pa je kompas, ki nas v danem trenutku usmeri na pot proti želenemu cilju.

V našem združenju lahko pomoč poiščejo osebe, ki stremijo k osebnostni rasti in duhovnemu razvoju ter tudi tisti posamezniki, pari ali družine, ki se srečujejo z različnimi duševnimi boleznimi ali težavami. Storitve, ki jih združenje ponuja so odlična dopolnitev vzporednemu psihiatričnemu zdravljenju. Za kvalitetno obravnavo strokovnjaki združenja poskrbijo z rednimi supervizijskimi in intervizijskimi srečanji ter sodelovanjem s psihiatrično ambulanto in zdravstvenim osebjem. Uporabnikom naših storitev zagotavljamo anonimnost, spoštujemo Kodeks psihološke etike, Kodeks etičnih načel v Socialnem varstvu, pri zbiranju in obdelavi podatkov pa spoštujemo Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 


Storitve

• Svetovanje in psihoterapija
• Partnerska in družinska obravnava
• Skupinska obravnava
• Seminarji in tematske delavnice
• Psihološka in psihoterapevtska obravnava motenj avtističnega spektra
• Psihodiagnostika
Izvajalci


Nevenka Nakrst

univ dipl. psih

NEVENKA NAKRST je univerzitetna diplomirana psihologinja in specializantka psihoterapije Transakcijske analize. Je ekspert za področje medosebnih odnosov, skupinske dinamike in urejanje vseh vrst zasvojenosti. Svojo poklicno pot je začela kot terapevt v skupnosti za zasvojene mladostnike in mlade odrasle. Tekom svojega dela in študija je izpopolnjevala celostni pristop, ki vključuje delo s posameznikom, skupino, družino in širšo skupnostjo.

Zadnja leta je zaposlena na področju duševnega zdravja in zaposlovanja invalidov. Ob tem se dodatno izobražuje na različnih psihoterapevtskih smereh in na področju motenj avtističnega spektra. Pri svojem delu poleg temeljnih načel psihologije in transakcijsko-analitične psihoterapije uporablja tudi elemente drugih psihoterapevtskih pristopov (psihoanalize, kognitivno-vedenjske terapije, nevrolingivstičnega programiranja, mindfulness, solution focused brief therapy),

kontratransfer, empatijo in meditacijo. V strokovnem združenju Aleana izvaja psihološko svetovanje, psihodiagnostiko in psihoterapijo.